AZ ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szolgáltató és Felhasználó közötti kapcsolattartás, a Felhasználó érdeklődésének rögzítése, a Felhasználó tájékoztatása a kínált szolgáltatásokról (vagyis a kínált tanfolyamokról), valamint a jelentkezések, megrendelések és helybiztosítások ellenőrzése céljából történik.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a honlap Kapcsolat menüpontján keresztül. A kérelem beérkezését követően Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a regisztráció törlési kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

AZ ADATOK KÖRE

Név E-mail cím Telefonszám Számlázási cím Jelszó (kódolt) A felhasználói gesztus (regisztráció, üzenet stb.) időpontja. Az időpont kivételével az adatok a Felhasználó közlése alapján kerülnek birtokunkba; azok valódiságáról csak a visszaigazolások során tudunk meggyőződni. A jelszót SHA-256 titkosítással tároljuk.

HARMADIK FÉL

A Felhasználó által megadott, illetve a Felhasználó aktivitásához köthető adatokat és információkat SENKI másnak nem adjuk tovább. Azokat csak a Tanfolyam.sk ügyintézője és oktatója láthatja, és említettek is csak a fentebb meghatározott célokra és módon használhatják.